Vad vill vi?

Vi vill att arbetsgivarna ska #slutahyvla

Efter en dom i Arbetsdomstolen i höstas kan vem som helst förlora arbetstimmar, och lön, från den ena dagen till den andra. Även om du har en fast heltid kan du inte känna dig trygg. Om en arbetsgivare hyvlar timmar från anställningskontraktet gäller inte längre turordningsregler eller regler om uppsägningstid. Hela lagen om anställningsskydd (LAS) är satt på undantag.

Arbetsgivarna måste sluta hyvla. Heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad. Om en arbetsgivare måste säga upp delar av tjänster ska det göras i enlighet med samma turordningsregler, och samma regler om omställningstid, som gäller då en anställning sägs upp helt och hållet. Både kollektivavtal och lagstiftning måste utformas på det sättet.

Läs mer

Arbetsgivarna måste sluta hyvla. Heltid ska vara norm på svensk arbetsmarknad. Om en arbetsgivare måste säga upp delar av tjänster ska det göras i enlighet med samma turordningsregler, och samma regler om omställningstid, som gäller då en anställning sägs upp helt och hållet. Både kollektivavtal och lagstiftning måste utformas på det sättet.

Vissa fick gå ned från 80% till en halvtid. Det blir ungefär 10.000 före skatt, det går ju inte att leva på. Hur ska man få mat på bordet, betala hyran?

/ Receptionist på hotell och fackligt förtroendevald i Hotell- och restaurangfacket